kareliacharter

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

(päivitetty 7.6.2020)

1. Rekisterinpitäjä

Karelia Charter Oy
Petri Lähteenmäki
p. 0400 250 545
petri.lahteenmaki@kareliacharter.fi
Y-tunnus: 2188494-1

2. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten. 

3. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja, jos ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta tai identtisiä yrityksen tietojen kanssa.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Matkapuhelinnumero
 • Lankapuhelinnumero (työ)
 • Sähköpostiosoite (työ)
 • Kieli
 • Tehtävä ja/tai asema yrityksessä
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
 • Tietoa tulevista tapahtumista (palaverien ja kokouksien ajankohdat sekä paikat)
 • Historiatietoa menneistä tapahtumista (yhteydenotto-, tarjous-, palaveri- ja kokoustietoa)

4. Tietojen luovutus

Karelia Charter Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa (vain välttämättömät tiedot): 

 • tilitoimistoni (vain laskutustiedot).

5. Tietojen säilytysaika

Tietosuoja-asetuksessa ei ole määritelty tarkkoja henkilötietojen säilytysaikoja. Henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan, kun ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Rekisterinpitäjän on esimerkiksi arvioitava ja pystyttävä perustelemaan, kuinka kauan asiakastietojen säilyttäminen on tarpeen sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne tulee anonymisoida tai poistaa. Säilytysaikaan voi vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan reklamaatiomahdollisuus. 

Karelia Charter Oy säilyttää henkilötietoja asiakkuuden päättymisen jälkeen kuusi (6) kuukautta mahdollisen asiakassuhteen uudelleen aktivoitumisen (esim. reklamaatio, palaute, tms.) vuoksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

5. Sinun oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tarkastaa tietonsa
 • rajoittaa tietoja
 • pyytää oikaisua tietoihin
 • pyytää tietojen poistamista 

Pyynnön voi tehdä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.

6. Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Karelia Charter Oy käytää vain välttämättömiä evästeitä. Evästeiden avulla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. 

Sivuilla voi olla upotettua sisältöä, kuten linkki minun sosiaalisen median sisältöihin. Tällaisen sisällön avaaminen on sama asia kuin se, että kävisit kyseisellä sivustolla. Nämä kolmannen osapuolen sivustot voivat kerätä tietoa ja käyttää omia evästeitään omien ehtojensa mukaisesti.